in

Tổng hợp chuyên đề vật lí lớp 12, ôn thi tốt nghiệp THPTQG

Tổng hợp chuyên đề vật lí lớp 12, ôn thi tốt nghiệp THPTQG

Tổng hợp chuyên đề vật lí lớp 12, ôn thi tốt nghiệp THPTQG

VẬT LÍ LỚP 12: DAO ĐỘNG CƠ

Lý thuyết cơ bản chương dao động cơ, vật lí 12

Chuyên đề pha trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Chuyên đề thời điểm, thời gian của dao động điều hòa vật lí lớp 12

Chuyên đề quãng đường trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Quãng đường lớn nhất, quãng đường nhỏ nhất dao động điều hòa

Chuyên đề tốc độ trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Bài toán lặp trạng thái dao động, thời điểm, thời gian vật qua li độ x

Chuyên đề đồ thị dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Chuyên đề liên hệ giữa x, v, a, p, F

Giá trị của các đại lượng x, v, a, p, F trong dao động điều hòa

Liên hệ x, v, a, p, F trong dao động điều hòa quan hệ biên giữa các đại lượng

Liên hệ x, v, a, p, F  giá trị tức thời của các đại lượng

Liên hệ giữa x, v, a, p, F phần 4: thời điểm, thời gian, quãng đường

Liên hệ x, v, a, p, F phần 5: các khoảng giá trị đặc biệt

Chuyên đề năng lượng dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Chuyên đề con lắc lò xo

Chu kỳ, tần số, tần số góc của con lắc lò xo

Bài toán chiều dài, các đại lượng cơ bản của con lắc lò xo treo thẳng đứng

Bài toán lực đàn hồi, lực kéo về của con lắc lò xo

Bài toán con lắc lò xo chịu tác dụng của ngoại lực, biến cố va chạm

Chuyên đề con lắc đơn

Chu kỳ, tần số, tần số góc của con lắc đơn

Phương trình dao động của con lắc đơn, các đại lượng cơ bản

Bài toán con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực

Chuyên đề tổng hợp dao động điều hòa, vật lí lớp 12

VẬT LÍ LỚP 12: ĐIỆN XOAY CHIỀU

Chuyên đề điện xoay chiều mạch 1 phần tử, vật lí lớp 12

Chuyên đề Mạch RLC nối tiếp

Mạch RLC nối tiếp: phương pháp đại số

Mạch RLC nối tiếp phương pháp giản đồ véc tơ

Mạc RLC nối tiếp: Cuộn dây không thuần cảm

Chuyên đề điện xoay chiều mạch RLC có sự thay đổi

Điện xoay chiều quan hệ tức thời giữa u và i

Chuyên đề Công suất điện xoay chiều

Chuyên đề công suất, hệ số công suất điện xoay chiều, vật lí lớp 12

Công suất, hệ số công suất của mạch RLC có thay đổi

Chuyên đề máy biến áp, điện xoay chiều vật lí lớp 12

Chuyên đề máy phát điện xoay chiều 1 pha, 3 pha

Chuyên đề truyền tải điện năng, điện xoay chiều, vật lí lớp 12

Chuyên đề cực trị điện xoay chiều

Cực trị điện xoay chiều có R thay đổi, vật lí lớp 12

Mạch RLC nối tiếp R thay đổi để có cùng công suất hoặc cùng I

Cực trị điện xoay chiều có L thay đổi, vật lí lớp 12

Cực trị điện xoay chiều có C thay đổi, vật lí lớp 12

Cực trị điện xoay chiều có tần số thay đổi, vật lí lớp 12

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

Giới thiệu, hướng dẫn, liên hệ website mpc247.com

Tổng hợp chuyên đề vật lí lớp 11, vật lí phổ thông