Tổng hợp chuyên đề vật lí lớp 12, ôn thi tốt nghiệp THPTQG

Tổng hợp chuyên đề vật lí lớp 12, ôn thi tốt nghiệp THPTQG

Tổng hợp chuyên đề vật lí lớp 12, ôn thi tốt nghiệp THPTQG

VẬT LÍ LỚP 12: DAO ĐỘNG CƠ

Lý thuyết cơ bản chương dao động cơ, vật lí 12

Chuyên đề pha trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Chuyên đề thời điểm, thời gian của dao động điều hòa vật lí lớp 12

Chuyên đề quãng đường trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Quãng đường lớn nhất, quãng đường nhỏ nhất dao động điều hòa

Chuyên đề tốc độ trong dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Bài toán lặp trạng thái dao động, thời điểm, thời gian vật qua li độ x

Chuyên đề đồ thị dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Chuyên đề liên hệ giữa x, v, a, p, F

Giá trị của các đại lượng x, v, a, p, F trong dao động điều hòa

Liên hệ x, v, a, p, F trong dao động điều hòa quan hệ biên giữa các đại lượng

Liên hệ x, v, a, p, F  giá trị tức thời của các đại lượng

Liên hệ giữa x, v, a, p, F phần 4: thời điểm, thời gian, quãng đường

Liên hệ x, v, a, p, F phần 5: các khoảng giá trị đặc biệt

Chuyên đề năng lượng dao động điều hòa, vật lí lớp 12

Chuyên đề con lắc lò xo

Chu kỳ, tần số, tần số góc của con lắc lò xo

Bài toán chiều dài, các đại lượng cơ bản của con lắc lò xo treo thẳng đứng

Bài toán lực đàn hồi, lực kéo về của con lắc lò xo

Bài toán con lắc lò xo chịu tác dụng của ngoại lực, biến cố va chạm

Chuyên đề con lắc đơn

Chu kỳ, tần số, tần số góc của con lắc đơn

Phương trình dao động của con lắc đơn, các đại lượng cơ bản

Bài toán con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực

Chuyên đề tổng hợp dao động điều hòa, vật lí lớp 12