Hướng dẫn làm bài hiệu quả:

  • Làm lần đầu: note lại câu sai, xem lại lý thuyết nếu chưa nhớ (liên hệ thầy để hướng dẫn câu chưa hiểu)
  • Làm lại lần 2 (sau lần đầu khoảng 3 ngày): cố gắng đạt điểm tối đa
  • Làm lại lần 3: sau khoảng 1 tuần: cố gắng cho đến khi đạt điểm tối đa thì dừng.

BẢNG XẾP HẠNG
TT Tên Thời gian Điểm %
Đang thực hiện
Không xếp hạng

1197 Đề thi thử TN 2020 - Đề số 001

Bài cùng chủ đề: