Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

1/ Các tia đặc biệt

  • Tia tới quang tâm O của thấu kính thì truyền thẳng
  • Tia song song với trục chính cho tia ló hoặc đường kéo dài của tia ló đi qua tiêu điểm chính F’
  • Tia tới (hoặc đường kéo dài của tia tới) qua tiêu điểm chính F cho tia ló song song với trục chính.

2/ Vật thật, ảnh thật thì ngược chiều (khác bên thấu kính). Vật thật, ảnh ảo thì cùng chiều khác bên thấu kính.

3/ Vật thật, ảnh thật thì vẽ nét liền, ảnh ảo vẽ bằng nét đứt. Tia sáng vẽ bằng nét liền, có dấu mũi tên chỉ chiều truyền của tia sáng.

4/ Bảng nhận biết thấu kính qua ảnh thu được.

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

Video bài giảng xác định vị trí của thấu kính bằng phép vẽ

Bài tập thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, dạng bài tập vẽ hình

Bài tập 1. Trình bày cách vẽ và vẽ hình để xác định vị trí ảnh S’ của điểm sáng S trong các trường hợp sau.

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

Spoiler

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

[Ẩn HD]

Bài tập 2. Trình bày cách vẽ và vẽ hình để xác định vị trí ảnh S’ của điểm sáng S trong các trường hợp sau.

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

Spoiler

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

[Ẩn HD]

Bài tập 3. Cho vật sáng AB có dạng đoạn thẳng AB, A nằm trên trục chính và cách quang tam O như hình. Hãy dựng ảnh của vật AB qua thấu kính, nói rõ cách dựng.

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

Spoiler

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

[Ẩn HD]

Bài tập 4. Hãy trình bày cách vẽ hình ảnh A’B’ của vật sáng AB trong các trường hợp sau

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

Spoiler

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

[Ẩn HD]

Bài tập 5. Trình bày cách vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB trong các trường hợp sau.

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

Spoiler

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

[Ẩn HD]

Bài tập 6. Trong hình xy là trục chính O là quang tâm, A là điểm sáng, A’ là ảnh của A

a/ Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính.

b/ Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí các tiêu điểm chính.

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

Spoiler

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

[Ẩn HD]

Bài tập 7. Trong hình xy là trục chính, O là quang tâm, A là điểm sáng, A’ là ảnh của A.

a/ Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính.

b/ Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí các tiêu điểm chính

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

Spoiler

Bài tập thấu kính mỏng dạng bài quang hình học thấu kính

[Ẩn HD]

Theo dõi
Notify of
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
0
Tham gia thảo luậnx