Các loại tia, thang sóng điện từ, vật lý phổ thông

1. CÁC LOẠI TIA

Các loại tia, thang sóng điện từ, vật lý phổ thông

2. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

Các loại tia, thang sóng điện từ, vật lý phổ thông
Thang sóng điện từ theo tần số và bước sóng

Tia hồng ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến $(0,76\mu m < \lambda {\rm{}} < 1mm)$

Tia tử ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia Rơn-ghen và nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím \((1{\rm{ }}\mu m < \lambda  < 0,38\mu m).\)

Tia Rơn-ghen (tia X): là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia gamma và nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại \(({10^{ – 11}}m < \lambda  < {10^{ – 8}}m).\)

Tia gamma: là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia Rơn-ghen \((\lambda  < {\rm{ }}{10^{ – 11}}m)\)

Trong ống Culitgiơ: \(\dfrac{1}{2}mv_{{\rm{max}}}^2 = {\rm{ }}e{U_{max}} = {\rm{ }}h{f_{max}} = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _{\min }}}}\)

Theo dõi
Notify of
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
0
Tham gia thảo luậnx