Dòng điện không đổi, nguồn điện, điện năng tiêu thụ, công suất điện

Dòng điện là dòng chuyển động có hướng của các điện tích, qui ước chiều dòng điện là chiều chuyển động của các điện tích dương.

Dòng điện không đổi, nguồn điện, điện năng tiêu thụ, công suất điện
Dòng điện trong các dây dẫn bằng kim loại là dòng chuyển động của các electron
Cường độ dòng điện: là đại lượng vật lí đặc trưng cho độ mạnh, yếu của dòng điện, được xác định bằng lượng điện tích (điện lượng) dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian.

Dòng điện không đổi: có chiều và cường độ không đổi theo thời gian

\[I=\dfrac{q}{t} =\dfrac{n|e|}{t}\]

Trong đó:

  • I: cường độ dòng điện (A)
  • q: điện lượng (C)
  • t: thời gian (s)
  • Đối với kim loại: q=n.|e| (với n là số electron tự do; e=1,6.10$^{-19 }$C)

Lưu ý:dòng điện không đổi có chiều không đổi nên còn được gọi là dòng điện 1 chiều, điều ngược lại chưa chắc đúng vì dòng 1 chiều cường độ có thể thay đổi theo thời gian.

Nguồn điện: tạo ra sự chênh lệch điện thế và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Dòng điện không đổi, nguồn điện, điện năng tiêu thụ, công suất điện

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng vật lí đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện (công của lực lạ).

\[E =\dfrac{A_{ng}}{q}\]

Trong đó:

  • E: suất điện động của nguồn điện (V)
  • Ang: công của nguồn điện (công của lực lạ) (J)
  • q: lượng điện tích dịch chuyển qua nguồn (C)

Điện năng tiêu thụ: $A = Uq = U.I.t = \dfrac{U^2}{R}t = I^2Rt$

Công suất điện: $P = \dfrac{A}{t} = U.I = \dfrac{U^2}{R} = I^2R$

Định luật Jun-Lenxơ: $Q = I^2Rt$

Công của nguồn điện: $A_{ng} = Eq = E.I.t$

Công suất của nguồn điện: $P_{ng} = \dfrac{A_{ng}}{t} = E.I$

Trong đời sống hàng ngày để xác định điện năng tiêu thụ, người ta sử dụng công tơ điện

1 số điện theo công tơ = 1kWh = 3 600 000J

Theo dõi
Notify of
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
0
Tham gia thảo luậnx