Lý thuyết về chuyển động ném ngang, vật lí lớp 10

Lý thuyết về chuyển động ném ngang, vật lí lớp 10

I/ Chuyển động ném theo phương ngang

Là chuyển động ném theo phương ngang với vận tốc $\vec{v_o}$ và vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

Những lưu ý quan trọng:

 • Theo phương ngang vật không chịu tác dụng của lực nào => theo định luật I Newton chuyển động của vật ném  theo phương ngang là chuyển động thẳng đều
 • Theo phương thẳng đứng vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực => vật chuyển động rơi tự do theo định nghĩa của chuyển động rơi tự do

Hệ qui chiếu của chuyển động ném theo phương ngang như hình vẽ

Lý thuyết về chuyển động ném ngang, vật lí lớp 10

Phương trình vận tốc chuyển động ném theo phương ngang

 • Theo phương Ox: $v_{x}$ = $v_{o }$
 • Theo phương Oy: $v_{y}$ = gt
 • Liên hệ giữa $v_{x}$ và $v_{y}$: \[\tan \alpha = \dfrac{v_y}{v_x}\]
 • Độ lớn của vận tốc tại vị trí bất kỳ: \[v = \sqrt{v_x^2+v_y^2}\]

Phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo của vật ném theo phương ngang

 • Theo Ox: x = vot (1)
 • Theo Oy: y = 0,5gt$^{2 }$(2)
 • Quỹ đạo: \[y=\dfrac{g}{2v_{0}^{2}}x^{2}\]
 • Quỹ đạo của chuyển động ném theo phương ngang cũng là một đường parabol

Cách xây dựng phương trình quỹ đạo: từ (1) => t = x/vo thay vào (2) => phương trình quỹ đạo.

Các công thức của chuyển động ném theo phương ngang

 • Thời gian vật chạm đất: \[t= \sqrt{\dfrac{2h}{g}}\]
 • Tầm ném xa: \[L=v_{o}t=v_{o}\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\]

Theo dõi
Notify of
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
0
Tham gia thảo luậnx