Thời gian dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng

Bài tập Thời gian dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng Câu 1. Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động…

Từ trường của dây dẫn đặc biệt, vật lý phổ thông

I- TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI VÔ HẠN Đường sức từ của dòng điện thẳng dài vô hạn là những đường tròn đồng…

Lực từ tác dụng lên đoạn dây điện trong từ trường

I- LỰC TỪ 1. Phương – chiều lực từ – Đặt dây dẫn \(\overline {{M_1}{M_2}}  = l\) có dòng điện I chạy qua trong từ…

Từ trường, tương tác từ, vật lý phổ thông

I – TƯƠNG TÁC TỪ – Giữa nam châm với nam châm – Giữa nam châm với dòng điện – Giữa dòng điện với dòng…

Các dạng bài tập khúc xạ ánh sáng

I – DẠNG 1: XÁC ĐỊNH GÓC TỚI, GÓC KHÚC XẠ –  ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Phương pháp: Sử dụng các công thức:…

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng, vật lý phổ thông

I- KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Khúc xạ là hiện tượng chùm tia sáng bị đổi phương đột ngột khi…

Kính hiển vi, ảnh qua kính hiển vi

I – ĐỊNH NGHĨA KÍNH HIỂN VI Kính hiển vi là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất…

Kính Lúp, Số bội giác của kính lúp

I – ĐỊNH NGHĨA – CẤU TẠO KÍNH LÚP Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật…

Bài tập mắt và các tật của mắt, vật lý phổ thông

I – MẮT THƯỜNG – Điểm cực cận \({C_C}\) cách mắt \(25cm = O{C_C} = Đ\) – Điểm cực viễn \({C_V}\) ở vô cùng \(O{C_V}…

Các tật của mắt và cách khắc phục, vật lý phổ thông

I – CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT – Cấu tạo quang học của mắt từ ngoài vào trong gồm các bộ phận chính sau: giác…