Đăng nhập tài khoản samsung account bị lỗi

Khắc phục đăng nhập tài khoản samsung account bị lỗi

Một ngày bình thường bạn phải Factory reset lại máy, nhưng sau khi reset bạn phải đăng nhập lại tài khoản samsung account vì bạn đã đồng bộ dữ liệu trên đó.

Tuy nhiên điều không may đã xảy ra bạn đăng nhập tài khoản samsung account và bị lỗi, lỗi không rõ ràng, mặc dù bạn điền đúng hết tài khoản email, mật mã máy chỉ báo ở trạng thái đăng nhập rồi dừng ở đó.

Khắc phục đăng nhập tài khoản samsung account bị lỗi như sau

Bạn sử dụng trình duyệt web đăng nhập vào tài khoản samsung account

Địa chỉ đăng nhập tài khoản samsung account https://account.samsung.com

Truy cập vào phần mật mã và bảo mật (phải xác thực lại bằng mật mã)

Khắc phục đăng nhập tài khoản samsung account bị lỗi

Chọn xác thực 2 bước và hủy nó đi, rồi sau đó đăng nhập lại bình thường trên điện thoại.

Chúc bạn thành công.

Đăng nhập trên trình duyệt web để quản lý tài khoản samsung cloud của bạn tại địa chỉ

https://support.samsungcloud.com

 

Bài cùng chủ đề: