Thư giãn một chút với những câu đố vui vật lí đòi hỏi kiến thức vật lí phổ thông + suy luận logic + luyện mắt.

Đối vui vật lí 1: Chiếc cốc nào nhiều nước hơn?

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

Đáp án

Đáp án B

Theo Asimet lượng nước tăng lên đúng bằng thể tích mà vật chiếm chỗ → ghim kẹp chiếm chỗ ít nhất → nước trong cốc đó sẽ là nhiều nhất.

[Ẩn HD]

Đối vui vật lí 2: Bạn có thể nhìn thấy tất cả những hình ảnh này trong bức tranh dưới đây?

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

Đáp án

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

Ảnh: Depositphotos

[Ẩn HD]

Đối vui vật lí 3: Điền ký hiệu thích hợp vào ô trống?

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

Đáp án

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

[Ẩn HD]

Đối vui vật lí 4: Bạn có thể tìm thấy một hình chữ thập hoàn toàn đối xứng trong bức tranh này?

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

Đáp án

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

[Ẩn HD]

Đối vui vật lí 5: Chiếc xe buýt này đang di chuyển sang bên trái hay bên phải?

 Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

Đáp án

Tất cả xebus có cửa lên xuống được đặt ở bên phải → hướng chuyển động của xe bus

[Ẩn HD]

Đối vui vật lí 6: Bình A có thể rót được 32 chén trà, hỏi bình B có thể rót được bao nhiêu chén?

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

Đáp án

Ấm và vòi của bình thông nhau nên bình B có vòi thấp hơn sẽ rót được ít hơn → rót được 16 chén do lượng nước giảm một nửa (hơi áp đặt)

[Ẩn HD]

Đối vui vật lí 7: Có 4 trái tim được lồng với nhau trong bức hình này. Bạn có thể nhìn thấy không?

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

Đáp án

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

[Ẩn HD]

Đối vui vật lí 8: Có một ngôi sao 4 cánh đang được giấu trong bức hình dưới đây. Bạn có thể tìm thấy không?

 Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

Đáp án

Đố vui vật lí nhưng cần đến cả suy luận logic, toán học

[Ẩn HD]

nguồn: soha.vn