Đại cương về hàm số: Sự biến thiên, tính chẵn lẽ của hàm số

Đại cương về hàm số: Sự biến thiên, tính chẵn lẽ của hàm số Câu 1. Trong các hàm số sau đây. $y=\left| x \right|;y={{x}^{2}}+2x;y=-{{x}^{4}}-2{{x}^{2}}$…

Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11

Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11 Bài tập  xet Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác Câu 1.…