Giao thoa của nhiều ánh sáng đơn sắc

1. MÀU SẮC VÀ BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG 2. GIAO THOA 2 ÁNH SÁNG \(({\lambda _{\bf{1}}},{\lambda _{\bf{2}}})\) Ta có: \({i_1} = \dfrac{{{\lambda _1}D}}{a},{\rm{ }}{i_2} = \dfrac{{{\lambda _2}D}}{a}\) – Khi 2 vân sáng của hai bức xạ trùng nhau (vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm) thì: […]

Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng

Đặt một cốc nước trước nền có sọc đen, trắng song song với nhau, nhìn qua cốc nước bạn sẽ thấy các sọc đen, trắng này bị uốn cong. Theo nguyên lý năng lượng cực tiểu ánh sáng sẽ chọn đường thẳng là đường mà nó tiêu […]