Ôn tập chương 8 toán lớp 11

Ôn tập chương 8 toán lớp 11 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng * Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (\(\alpha \)). Ký hiệu: \(d \bot (\alpha )\) * Nếu \(\left\{ \begin{array}{l}d \bot (\alpha )\\a \subset (\alpha )\end{array} \right.\)\( \Rightarrow \) […]

Góc giữa hai mặt phẳng

Góc giữa hai mặt phẳng 1. Góc giữa hai mặt phẳng Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. 2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng TH1: Hai mặt phẳng \(\left( […]

Hai mặt phẳng vuông góc

Hai mặt phẳng vuông góc 1. Hai mặt phẳng vuông góc a) Định nghĩa Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng \({90^0}\). Kí hiệu \(\left( P \right) \bot \left( Q \right)\). b) Điều kiện để hai mặt phẳng vuông […]

Thiết diện và các bài toán liên quan

Thiết diện và các bài toán liên quan Bài toán thiết diện: Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) đi qua điểm \(O\) và vuông góc với đường thẳng \(d\). Phương pháp: Cách 1: Tìm tất cả các […]

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 1. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Định nghĩa: – Nếu đường thẳng \(a\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right)\) thì ta nói góc giữa đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\) bằng […]