Ôn tập chương 8 toán lớp 11

Ôn tập chương 8 toán lớp 11 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng * Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (\(\alpha…

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau – Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo…

Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song

Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song 1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song – Khoảng cách giữa đường…

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng 1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng – Khoảng cách từ điểm \(M\)…

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng – Khoảng cách từ điểm \(M\)…

Góc giữa hai mặt phẳng

Góc giữa hai mặt phẳng 1. Góc giữa hai mặt phẳng Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông…

Hai mặt phẳng vuông góc

Hai mặt phẳng vuông góc 1. Hai mặt phẳng vuông góc a) Định nghĩa Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc…

Thiết diện và các bài toán liên quan

Thiết diện và các bài toán liên quan Bài toán thiết diện: Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng \(\left(…

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 1. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Định nghĩa: – Nếu đường thẳng \(a\) vuông góc với…

Bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Dạng 1: Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phương pháp: Muốn chứng minh…