Ôn tập chương 7 toán lớp 11

Ôn tập chương 7 toán lớp 11 1. Các cách xác định mặt phẳng Một mặt phẳng trong không gian có thể được xác định…

Phép chiếu song song, toán phổ thông

Phép chiếu song song, toán phổ thông 1. Phép chiếu song song Cho mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$và một đường thẳng $\Delta $ cắt $\left( \alpha …

Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt

Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt 1. Hình lăng trụ và hình hộp a) Hình lăng trụ Hình vẽ trên cho ta một hình…

Hai mặt phẳng song song, toán phổ thông

Hai mặt phẳng song song, toán phổ thông 1. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Giữa hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left(…

Xác định thiết diện của hình chóp

Xác định thiết diện của hình chóp 1. Thiết diện của một hình Định nghĩa: Thiết diện (hay mặt cắt) của hình \(H\) khi cắt bởi…

Đường thẳng song song với mặt phẳng

Đường thẳng song song với mặt phẳng 1. Đường thẳng song song với mặt phẳng a) Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt…

Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Bài toán: Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Cho đường thẳng \(d\) và…

Hai đường thẳng song song, toán phổ thông

Hai đường thẳng song song, toán phổ thông 1. Hai đường thẳng song song a) Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt.…

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 1. Điểm, đường thẳng, mặt phẳng Quan sát hình vẽ trên ta có: – Điểm \(H\) thuộc…

Hai mặt phẳng song song, trắc nghiệm toán 11

Hai mặt phẳng song song, trắc nghiệm toán 11 Câu 1: Một mặt phẳng cắt hai mặt đối diện của hình hộp theo hai giao…