Ôn tập chương 7 toán lớp 11

Ôn tập chương 7 toán lớp 11 1. Các cách xác định mặt phẳng Một mặt phẳng trong không gian có thể được xác định bởi một trong các cách thức sau: – Mặt phẳng đó đi qua 3 điểm không thẳng hàng \(A,B,C\). Kí […]

Phép chiếu song song, toán phổ thông

Phép chiếu song song, toán phổ thông 1. Phép chiếu song song Cho mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$và một đường thẳng $\Delta $ cắt $\left( \alpha  \right)$. Với mỗi điểm $M$ trong không gian, đường thẳng đi qua $M$ và song song với $\Delta $ cắt […]

Hai mặt phẳng song song, toán phổ thông

Hai mặt phẳng song song, toán phổ thông 1. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Giữa hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\) có ba vị trí tương đối: Định nghĩa: Hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\) được […]

Xác định thiết diện của hình chóp

Xác định thiết diện của hình chóp 1. Thiết diện của một hình Định nghĩa: Thiết diện (hay mặt cắt) của hình \(H\) khi cắt bởi mặt phẳng \(\left( P \right)\) là phần chung của \(mp\left( P \right)\) và hình \(H\). Ví dụ: Mặt phẳng \(\left( […]

Đường thẳng song song với mặt phẳng

Đường thẳng song song với mặt phẳng 1. Đường thẳng song song với mặt phẳng a) Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Cho đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\), ta có ba vị trí tương đối giữa chúng […]