Ôn tập chương 6 toán lớp 11

Ôn tập chương 6 toán lớp 11 1. Phép biến hình – Điểm \(M’\) gọi là ảnh của điểm \(M\) qua phép biến hình \(F\)…

Phép đồng dạng, toán phổ thông

Phép đồng dạng, toán phổ thông 1. Định nghĩa Phép đồng dạng Phép biến hình \(F\) được gọi là phép đồng dạng tỉ số \(k\left(…

Phép vị tự, toán phổ thông

Phép vị tự, toán phổ thông 1. Định nghĩa Phép vị tự Cho điểm \(I\) và một số thực \(k \ne 0\). Phép biến hình…

Phép quay, toán phổ thông

Phép quay, toán phổ thông 1. Định nghĩa Phép quay Cho điểm \(O\) và góc lượng giác \(\alpha \). Phép biến hình biến \(O\) thành…

Phép đối xứng tâm, toán phổ thông

Phép đối xứng tâm, toán phổ thông 1. Phép đối xứng tâm a) Định nghĩa – Cho điểm \(I\). Phép biến hình biến điểm \(I\)…

Phép đối xứng trục, toán phổ thông

Phép đối xứng trục, toán phổ thông 1. Phép đối xứng trục a) Định nghĩa – Hai điểm \(M,M’\) được gọi là đối xứng nhau…

Phép tịnh tiến, toán phổ thông

Phép tịnh tiến, toán phổ thông 1. Phép tịnh tiến Phép đặt tương ứng mỗi điểm \(M\) với một điểm \(M’\) sao cho \(\overrightarrow {MM’} …

Mở đầu về phép biến hình, toán phổ thông

Mở đầu về phép biến hình, toán phổ thông 1. Phép biến hình Phép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với…