Phản ứng của Axit nitric HNO3, hóa học phổ thông

Phản ứng với kim loại là phản ứng thường gặp nhất của axit nitric. Đây cũng là bài toán thường gặp trong các đề kiểm…

Axit nitric HNO3, hóa học phổ thông

Axit nitric HNO3 là một trong những hoá chất cơ bản và quan trọng hàng đầu. Tính chất vật lí Axit nitric HNO3 – Là chất…

MUỐI AMONI, Hóa học phổ thông

Muối amoni là muối của NH3 với axit. – Công thức tổng quát: (NH4)xA Khái niệm và công thức tổng quát – Muối amoni là muối của NH3 với…

Amoniac NH3, hóa học phổ thông

Amoniac, còn được viết là a-mô-ni-ắc, là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử NH₃. Trong tự nhiên, amoniac sinh ra trong…

Nitơ và tính chất, hóa học phổ thông

Nitơ là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố có ký hiệu N và số nguyên tử bằng 7, nguyên…

Muối nitrat, hóa học phổ thông

Muối nitrat là muối của axit nitric Thí dụ, amoni nitrat (NH4NO3), kẽm nitrat (Cu(NO3)2),… Tính chất vật lí  – Tất cả các muối nitrat…

Tính chất của photpho, hóa học phổ thông

Photpho thuộc nhóm VA (cùng nhóm với nitơ) nhưng ở điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ rất nhiều. Tính chất…

Axit photphoric, hóa học phổ thông

AXIT PHOTPHORIC hay đúng hơn là axit orthophosphoric là một axit có tính ôxi hóa trung bình và có công thức hóa học – H3PO4…

Điphotpho pentaoxit, hóa học phổ thông

Điphotpho pentaoxit – P2O5 Tính chất vật lí P2O5 Là chất khói trắng, không mùi, háo nước và dễ chảy rữa thường dùng để làm khô…

Muối photphat, hóa học phổ thông

Muối photphat là muối của axit photphoric(H3PO4) Khái niệm và tính chất vật lí Muối photphat – Có 3 loại: PO43-, HPO42- và H2PO4–. – Tất…