Khái niệm mặt tròn xoay, toán phổ thông

1. Khái niệm mặt tròn xoay – Trục của đường tròn là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn tại tâm của nó. – Cho đường thẳng \(\Delta \) và một điểm \(M \notin \Delta \). Khi đó có một đường tròn \(\left( {{C_M}} […]