Điện xoay chiều, mạch điện có sự thay đổi

Bài tập Điện xoay chiều, mạch điện có sự thay đổi Câu 1. Lần lượt đặt hiệu điện thế xoay chiều $u=5\sqrt{2}\sin \omega t$(V) với…

Mạch RLC nối tiếp cuộn dây không thuần cảm

Chuyên đề điện xoay chiều Mạch RLC nối tiếp Phần 3: Mạc RLC nối tiếp có Cuộn dây không thuần cảm Câu 1. Đặt điện…

Mạch RLC nối tiếp: Xác định các đại lượng trong mạch RLC bằng phương pháp đại số

Chuyên đề điện xoay chiều mạch RLC nối tiếp, vật lí lớp 12 Phần 1: Xác định các đại lượng trong mạch RLC bằng phương…

Chuyên đề công suất, hệ số công suất điện xoay chiều của mạch RLC

Chuyên đề công suất, hệ số công suất điện xoay chiều của mạch RLC, vật lí lớp 12 Câu 1. Với \[\varphi \] là độ…

Mạch RLC nối tiếp R thay đổi để có cùng công suất hoặc cùng I

Mạch RLC nối tiếp R thay đổi để có cùng công suất hoặc cùng cường độ dòng điện Câu 1. Đoạn mạch xoay chiều gồm…

Mach RLC nối tiếp phương pháp giản đồ véc tơ

Chuyên đề điện xoay chiều mạch RLC nối tiếp, vật lí lớp 12 Phần 2: Mạch RLC nối tiếp phương pháp giản đồ véc tơ…