Laze và tính chất, vật lý phổ thông

1. KHÁI NIỆM LAZE – Laze: là một nguồn sáng phát ra ánh sáng có cường độ lớn dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng. – Tia sáng do laze phát ra được gọi là tia laze 2. HIỆN TƯỢNG PHÁT XẠ CẢM ỨNG Nếu một nguyên tử đang ở trạng […]