Bài tập lăng kính, lăng kính phản xạ toàn phần

Bài tập lăng kính, lăng kính phản xạ toàn phần Bài tập lăng kính, lăng kính phản xạ toàn phần Bài tập 1. Lăng kính…

Hiện tượng tán sắc ánh sáng

1/ Hiện tượng tán sắc ánh sáng là gì? Cho ánh sáng mặt trời đi qua lăng kính bạn có thể thấy chùm sáng mặt…

Lý thuyết về lăng kính, vật lí quang hình học

1/ Lăng kính là gì? Video đường đi của tia sáng khi đi qua lăng kính https://youtu.be/OhLxMeJt0SY Sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng và chứng…