Chuyển động xuyên qua tâm Trái Đất

Giả sử có một đường hầm xuyên qua tâm trái đất, liệu bạn có thể nhảy vào đó và đi xuyên qua tâm Trái Đất đến bên kia của đường hầm? https://youtu.be/1Wvn_geTTxs Phân tích từng giai đoạn chuyển động của con người khi đi vào […]