Con lắc đơn vướng đinh, con lắc trùng phùng

I- ĐỘ CAO CON LẮC VƯỚNG ĐINH Phương pháp: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với chiều dài ℓ1 thì con lắc…

Sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc

I – PHƯƠNG PHÁP CHUNG. Gọi T1 là chu kì chạy đúng, T2 là chu kì chạy sai Trong thời gian T1(s) đồng hồ chạy…

Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực

Chu kì dao động của con lắc đơn khi con lắc chịu thêm tác dụng của lực lạ là: \(T’ = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{{g’}}} \)…

Năng lượng, vận tốc của con lắc đơn

1. DẠNG 1: TÍNH VẬN TỐC VẬT Ở LI ĐỘ GÓC \(\alpha \) BẤT KÌ Phương pháp \({v_\alpha } =  \pm \sqrt {2gl(c{\rm{os}}\alpha {\rm{ – cos}}{\alpha _0})} \)…

Con lắc đơn dao động điều hòa

I/ CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 1. Khái niệm về con lắc đơn Con lắc đơn gồm một vật nhỏ, khối lượng m,…

Con lắc Foucault chứng minh chuyển động tự quay của Trái Đất

Con lắc Foucault, đặt tên theo nhà vật lí người Pháp Léon Foucault, là một thí nghiệm để chứng tỏ rằng Trái Đất đang tự quay…

Phương trình dao động của con lắc đơn, các đại lượng cơ bản

Phương trình dao động của con lắc đơn, các đại lượng cơ bản Câu 1. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên…

Bảo toàn cơ năng trường hấp dẫn, bài toán con lắc đơn

Bảo toàn cơ năng trường hấp dẫn, bài toán con lắc đơn chuyển động trong trường trọng lực chỉ chịu tác dụng của trọng lực.…

Bài toán con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực

Bài toán con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực Câu 1. Nếu treo con lắc đơn trong thang máy đang đi lên chậm…

Chu kỳ, tần số, tần số góc của con lắc đơn

Chu kỳ, tần số, tần số góc dao động của con lắc đơn Câu 1. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con…