Chủ đề Sóng cơ, sóng âm

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Nội dung chính trong chủ đề sóng cơ sóng âm

  • Sóng cơ các đại lượng đặc trưng của sóng cơ
  • Sóng cơ, sự truyền sóng cơ
  • Dao động của các phần tử trên cùng phương truyền sóng
  • Giao thoa sóng cơ – bài toán cơ bản
  • Giao thoa sóng cơ – bài toán nâng cao
  • Sóng dừng, dao động của phần tử trên phương truyền sóng
  • Sóng âm, sự lan truyền sóng âm

Đăng ký kênh youtube để theo dõi các bài giảng của trang tại địa chỉ   https://mpc247.tv

Free

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments