12C3 Điện xoay chiều

Máy phát điện xoay chiều một pha, cấu tạo, hoạt động

Máy phát điện xoay chiều một pha, cấu tạo, hoạt động

12C3 Điện xoay chiều

Máy phát điện xoay chiều 1 pha:

Cấu tạo gồm: Roto (phần động) + Stato (phần tĩnh)

Tần số: f = n×p

Trong đó:

  • f: tần số dòng điện xoay chiều (Hz)
  • n: tốc độ quay của roto (vòng/s)
  • p: số cặp cực

Tài liệu vật lí bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha

12C3 Điện xoay chiều

Video bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha

Leave a Reply

Your email address will not be published.