12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo

Thời gian dao động của con lắc lò xo

Thời gian dao động điều hòa của con lắc lò xo

Thời gian lò xo nén trong một chu kỳ dao động điều hòa

Thời gian lò xo dãn trong một chu kỳ dao động điều hòa

Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực phục hồi

Thời gian lực đàn hồi ngược chiều với lực phục hồi

Thời gian thỏa mãn điều kiện nào đó của con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nằm ngang dao động điều hòa

Tài liệu vật lí sử dụng trong bài giảng

12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo

Video bài giảng thời gian dao động của con lắc lò xo