Năng lượng dao động của con lắc lò xo – Nâng cao

Năng lượng dao động của con lắc lò xo – Nâng cao

Đường tròn pha năng lượng dao động của con lắc lò xo.

Trục phân bố thời gian năng lượng dao động của con lắc lò xo.

Vị trí li độ động năng bằng thế năng, thời gian liên tiếp giữa các lần động năng bằng thế năng.

Giải các bài toán liên quan giữa thời gian và năng lượng dao động của con lắc lo.

Tài liệu sử dụng trong bài giảng

12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo

Video bài giảng năng lượng dao động của con lắc lò xo – các dạng bài cơ bản

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.