12.2 Sóng cơ, Sóng âm

Trạng thái
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí
Tham gia
Chủ đề
Tài liệu

Hướng dẫn tự học online

Nội dung chính trong chủ đề sóng cơ sóng âm

  • Sóng cơ các đại lượng đặc trưng của sóng cơ
  • Sóng cơ, sự truyền sóng cơ
  • Dao động của các phần tử trên cùng phương truyền sóng
  • Giao thoa sóng cơ – bài toán cơ bản
  • Giao thoa sóng cơ – bài toán nâng cao
  • Sóng dừng, dao động của phần tử trên phương truyền sóng
  • Sóng âm, sự lan truyền sóng âm

 

 

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
12.2 Sóng cơ, Sóng âm