12.6 Lượng tử ánh sáng

Trạng thái
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí
Tham gia
Chủ đề
Tài liệu

Hướng dẫn tự học online

Tổng hợp bài giảng vật lí lớp 12 chương Lượng tử ánh sáng

  • Hiện tượng quang điện ngoài
  • Hiện tượng quang điện trong
  • Hiện tượng quang phát quang
  • Tiên đề Bo về các trạng thái dừng
  • Tiên đề Bo về sự bức xạ, hấp thụ năng lượng

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
12.6 Lượng tử ánh sáng