12.3 Điện xoay chiều

Trạng thái
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí
Tham gia
Chủ đề
Tài liệu

Hướng dẫn tự học online

Nội dung chính trong chủ đề điện xoay chiều

 • Điện xoay chiều mạch một phần tử
 • Điện xoay chiều mạch RLC cơ bản
 • Mạch RLC: phương pháp véc tơ
 • Mạch RLC: mạc không thuần cảm
 • Mạch RLC: quan hệ tức thời u, i
 • Mạch RLC: mạch có thay đổi
 • Công suất, hệ số công suất mạch RLC
 • Công suất, hệ số công suất mạch có thay đổi
 • Máy phát điện xoay chiều
 • Máy biến áp
 • Truyền tải điện năng
 • Cực trị điện xoay chiều

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
12.3 Điện xoay chiều