12.1 Dao động điều hòa

Trạng thái
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí
Tham gia
Chủ đề
Tài liệu

Hướng dẫn tự học online

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa cơ bản

  • Các khái niệm cơ bản của dao động điều hòa: pha và đường tròn pha
  • Thời điểm, thời gian của dao động điều hòa
  • Bài toán xác định thời điểm, thời gian trong một chu kỳ của dao động điều hòa
  • Bài toán xác định thời điểm, thời gian qua li độ x nhiều lần
  • Bài toán xác định quãng đường dao động
  • Khái niệm tốc độ, vận tốc của dao động điều hòa
  • Bài toán liên hệ giữa vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa
  • Khái niệm gia tốc, đồ thị gia tốc của dao động điều hòa
  • Bài toán liên hệ giữa gia tốc, vận tốc, li độ, đường tròn đa trục

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
12.1 Dao động điều hòa

Các chủ đề học

Mở rộng