12.1 Dao động điều hòa

· 25/06/2021
Chủ đề
Tài liệu

Hướng dẫn tự học online

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa cơ bản

  • Các khái niệm cơ bản của dao động điều hòa: pha và đường tròn pha
  • Thời điểm, thời gian của dao động điều hòa
  • Bài toán xác định thời điểm, thời gian trong một chu kỳ của dao động điều hòa
  • Bài toán xác định thời điểm, thời gian qua li độ x nhiều lần
  • Bài toán xác định quãng đường dao động
  • Khái niệm tốc độ, vận tốc của dao động điều hòa
  • Bài toán liên hệ giữa vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa
  • Khái niệm gia tốc, đồ thị gia tốc của dao động điều hòa
  • Bài toán liên hệ giữa gia tốc, vận tốc, li độ, đường tròn đa trục

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
12.1 Dao động điều hòa

Nội dung chủ đề học

Mở rộng
+144 đang học
Chưa đăng ký học
Miễn phí

Chủ đề bao gồm

  • 12 Bài học
  • 13 Quizzes
  • Chủ đề Giấy chứng nhận