12.1 Dao động điều hòa

· 25/06/2021
Chủ đề
Tài liệu

Hướng dẫn tự học online

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa cơ bản

 • Các khái niệm cơ bản của dao động điều hòa: pha và đường tròn pha
 • Thời điểm, thời gian của dao động điều hòa
 • Bài toán xác định thời điểm, thời gian trong một chu kỳ của dao động điều hòa
 • Bài toán xác định thời điểm, thời gian qua li độ x nhiều lần
 • Bài toán xác định quãng đường dao động
 • Khái niệm tốc độ, vận tốc của dao động điều hòa
 • Bài toán liên hệ giữa vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa
 • Khái niệm gia tốc, đồ thị gia tốc của dao động điều hòa
 • Bài toán liên hệ giữa gia tốc, vận tốc, li độ, đường tròn đa trục

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
12.1 Dao động điều hòa

Nội dung chủ đề học

Mở rộng
+415 đang học
Chưa đăng ký học
Miễn phí

Chủ đề bao gồm

 • 12 Bài học
 • 13 Quizzes
 • Chủ đề Giấy chứng nhận