12.C1.1 Dao động điều hòa cơ bản

311 students

Chuyên đề Dao động điều hòa cơ bản

12.C1.1 Dao động điều hòa cơ bản

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa cơ bản

  • Các khái niệm cơ bản của dao động điều hòa: pha và đường tròn pha
  • Thời điểm, thời gian của dao động điều hòa
  • Bài toán xác định thời điểm, thời gian trong một chu kỳ của dao động điều hòa
  • Bài toán xác định thời điểm, thời gian qua li độ x nhiều lần
  • Bài toán xác định quãng đường dao động
  • Khái niệm tốc độ, vận tốc của dao động điều hòa
  • Bài toán liên hệ giữa vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa
  • Khái niệm gia tốc, đồ thị gia tốc của dao động điều hòa
  • Bài toán liên hệ giữa gia tốc, vận tốc, li độ, đường tròn đa trục

Tài liệu sử dụng trong bài giảng

12.C1.1 Dao động điều hòa cơ bản

Đăng ký kênh youtube để theo dõi các bài giảng của trang tại địa chỉ   https://mpc247.tv

Instructor

12.C1.1 Dao động điều hòa cơ bản mpc247.com

Free