12C4 Dao động, Sóng điện từ

6 students

Tổng hợp chương Dao động, sóng điện từ, vật lí lớp 12 cơ bản ôn thi vật lí THPTQG

1/ Mạch dao động LC cơ bản: Tần số, quan hệ biên I, Q, U

2/ Giá trị tức thời trong mạch dao động LC

3/ Năng lượng của mạch dao động LC

4/ Thời gian trong mạch dao động LC

5/ Điện từ trường và Sóng điện từ

Instructor

12C4 Dao động, Sóng điện từ mpc247.com

Free