12.1.3 Dao động của con lắc đơn

Trạng thái
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí
Tham gia
Chủ đề
Tài liệu

Hướng dẫn tự học online

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa của con lắc đơn

  • Chu kỳ, tần số của con lắc đơn
  • Dao động điều hòa của con lắc đơn
  • Năng lượng dao động của con lắc đơn
  • Dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
  • Bài toán sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
12.1.3 Dao động của con lắc đơn