12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo

191 students

Chủ đề dao động điều hòa của con lắc lò xo

12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa của con lắc lò xo

  • Chu kỳ, tần số của con lắc lò xo
  • Bài toán chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng
  • Tính toán các đại lượng cơ bản của con lắc lò xo
  • Năng lượng của con lắc lò xo
  • Lực phục hồi, lực đàn hồi của con lắc lò xo
  • Con lắc lò xo chịu tác dụng của ngoại lực
  • Con lắc lò xo: bài toán va chạm

Đăng ký kênh youtube để theo dõi các bài giảng của trang tại địa chỉ https://mpc247.tv

Instructor

12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo mpc247.com

Free