Vật lí 11
  Free
   5 out of 5
  (1 Reviews)

  11C7 MẮT VÀ THẤU KÍNH

  TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ 11 MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG Bài tập quang hình thấu kính Bài tập quang lý thấu kính Mắt và các tật của mắt    

  Vật lí 11
  Free
   5 out of 5
  (1 Reviews)

  11C6 Khúc xạ ánh sáng

  Vật lí lớp 11 chương VI Khúc xạ ánh sáng Tổng hợp bài giảng khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần Khúc xạ ánh sáng Phản xạ toàn phần

  Vật lí 11
  Free
   5 out of 5
  (1 Reviews)

  11C5 Cảm ứng điện từ

  Tổng hợp bài giảng chương cảm ứng điện từ vật lí lớp 11 Từ thông là gì? hiện tượng cảm ứng điện từ Bài tập từ thông, biến thiên từ thông Hiện tượng cảm ứng điện từ suất điện động cảm ứng Hiện tượng tự […]

  Vật lí 11
  Free
   5 out of 5
  (1 Reviews)

  11C4 Từ trường – Lực từ

  Chuyên đề vật lí lớp chương từ trường lực từ Từ trường: môi trường bao quanh dòng điện, nam châm, tương tác với các vật có từ tính khác đặt trong đó. Tổng hợp các bài giảng trong chuyên đề từ trường, lực từ Lực […]