Vật lí 10
  Free
   5 out of 5
  (1 Reviews)

  10C6 VẬT LÍ CHẤT KHÍ

  Tổng hợp bài giảng vật lí lớp 10 chương 6 chất khí Thuyết động học phân tử chất khí Quá trình đẳng nhiệt Định luật Bôilơ Mariot Quá trình đẳng tích Định luật Bôi lơ Mariot Quá trình đẳng áp Phương trình trạng thái của […]