Home / CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ / Vật lý lớp 11 / Chuyên đề lực lorenxơ, lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường

Chuyên đề lực lorenxơ, lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường

Lực Lo-ren-xơ được đặt theo tên nhà vật lí người Hà Lan Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928) được giải Nobel 1902 vì đã giải thích được hiệu ứng Hiệu ứng Zeeman.

1/ Lực Lorenxơ:

Định nghĩa: Lực Lorenxơ là lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường. Độ lớn của lực Lorenxơ được xác định bằng biểu thức

\[f_{l}=|q|.v.B.\sin\alpha\]

Trong đó:

  • fl: lực Lorenxơ (N)
  • q: điện tích (C)
  • B: cảm ứng từ (T)
  • α=\[(\vec{B},\vec{v})\]

2/ Phương chiều của lực Lorenxơ:

  • Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa \[(\vec{B},\vec{v})\]
  • Chiều: tuân theo qui tắc bàn tay trái 2 \[(\vec{v})\],  xuyên qua lòng bàn tay, chiều cổ tay đến ngón tay chỉ chiều của \[(\vec{v})\], chiều của \[(\vec{f_{l}})\] cùng chiều với ngón cái choãi ra 90o nếu q > 0 và ngược chiều với ngón cái choãi ra 90o nếu q<0
Chuyên đề lực lorenxơ, lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường
Hình minh họa qui tắc bàn tay trái 2 xác định phương, chiều của lực Lo-ren-xơ

Video bài giảng qui tắc bàn tay trái 1, quy tắc bàn tay trái 2

3/ Chuyển động của điện tích trong từ trường đều

4/ Bán kính quĩ đạo chuyển động của điện tích theo phương vuông góc với đường sức từ trường đều

\[f_{l}=|q|vB\sin90^{o}=\dfrac{m.v^{2}}{R}\]=>

Công thức tính bán kính quĩ đạo

\[R=\dfrac{mv}{|q|B}\]

Trong đó:

  • R: bán kính quĩ đạo (m)
  • m: khối lượng của điện tích q (kg)

Bài liên quan

Chuyên đề điện trường, cường độ điện trường, luyện thi quốc gia

Giới thiệu chuyên đề cường độ điện trường tâm MPC luyện thi quốc gia khối …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *