Home / CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ / Vật lý lớp 11 / Chuyên đề từ trường (cảm ứng từ) của dòng điện thẳng dài vô hạn, vật lý lớp 11 MPC

Chuyên đề từ trường (cảm ứng từ) của dòng điện thẳng dài vô hạn, vật lý lớp 11 MPC

1/ Từ trường của dòng điện thẳng dài:

Chuyên đề từ trường (cảm ứng từ) của dòng điện thẳng dài vô hạn, vật lý lớp 11 MPC
Từ trường của dòng điện thẳng dài có các đường sức từ là những đường tròn đồng tâm nằm trong cùng một mặt phẳng mà ta xét.
Chuyên đề từ trường (cảm ứng từ) của dòng điện thẳng dài vô hạn, vật lý lớp 11 MPC
Qui tắc bàn tay phải 1 xác định chiều của các đường sức từ: Nắm tay phải dọc theo dòng điện, ngón cái chỉ chiều dòng điện, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều đường sức từ

Quy tắc tay phải 1: xác định véc tơ cảm ứng từ \[\vec{B}\] gây ra tại một điểm. \[\vec{B}\] có phương tiếp tuyến với cảm ứng từ tại điểm cần xét.

Độ lớn cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài gây ra tại một điểm

\[B=2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\]

Trong đó:

  • B: cảm ứng từ tại một điểm (T)
  • r: khoảng cách từ dòng điện đến điểm cần tính (m)

Video bài giảng qui tắc bàn tay phải 1 (xác đình chiều của cảm ứng từ B của dòng điện thẳng dài, quy tắc bàn tay phải 2 (xác định chiều của véc tơ cảm ứng tại tâm của dòng điện tròn hoặc ống dây)

Bài liên quan

Chuyên đề điện trường, cường độ điện trường, luyện thi quốc gia

Giới thiệu chuyên đề cường độ điện trường tâm MPC luyện thi quốc gia khối …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *