Home / CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC / Chuyên đề về hidrocacbon thơm

Chuyên đề về hidrocacbon thơm

Hidrocacbon thơm là một trong 3 loại hidrocacbon được nghiên cứu trong chương trình hóa THPT. Dung lượng thi về hidrocacbon không chiếm nhiều trong các câu bài tập nhưng lại là tiền đề quan trong cho các hợp chất có nhóm chức sau nay do đó qua chuyên đề các em học sinh cần nắm vững lí thuyết của hidrocacbon thơm

+ Nắm được cách gọi tên

+ Nắm được sự đặc biệt của hidrocacbon thơm so với các hidrocacbon còn lại ( dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng)

+ Nắm và vận dụng được qui tắc thế vào vòng benzen khi trong vòng đã có sẵn nhóm thế, làm được các bài điều chế, sơ đồ phản ứng

+ Nắm vững và vận dụng các kiến thức về hidrocacbon khác để áp dụng vào các hidrocacbon thơm khác: Stiren, ….

+ Nắm vững điều kiện của phản ứng thế halogen ( nếu là xúc tác bột Fe sẽ thế vòng, nếu askt sẽ thế nhánh….)

Để giúp các em nắm vững về hidrocacbon thơm thầy gửi các em chuyên đề lí thuyết để các em luyện tập. CHúc các em lĩnh hội được lí thuyết về hidrocacbon thơm

Bài luyện tập lí thuyết về hidrocacbon thơm tải tài liệu

Bài liên quan

Chuyên đề Cacbonhidrat – Sacarit

Chuyên đề Cacbonhidrat là một trong những chuyên đề được chú trọng nhiều trong phần …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *