Home / CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC / Hóa lớp 11 / Chuyện đề hidrocacbon không no

Chuyện đề hidrocacbon không no

Hidrocacbon không no gồm 3 dãy đồng đẳng: Anken, Ankađien và ankin. Đây là một trong những phần lý thuyết về hóa hữu cơ tương đối quan trong

Qua các bài giảng học sinh cần đạt được các mục tiêu sau

1.Kiến thức:Trình bày được các khái niệm: công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên gọi  của từng dãy đồng đẳng

– Trình bày được về các dạng đồng phân của từng dãy đồng đẳng

-Trình bày được tính chất vật lý, tính chất hóa học và phương pháp điều chế các chất trong dãy đồng đẳng.

2. Kỹ năng: -Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng hóa học

-Làm được các dạng bài tập lý thuyết: viết đồng phân, gọi tên, xác định sản phẩm chính, sản phẩm phụ

-Làm được các bài toán về phương trình biến hóa, sơ đồ phản ứng và điều chế

-Làm được các bài toán về xác định công thức bằng phương pháp trung bình

-Năm được mô hình bài tập với tỷ khối hơi

Để các em có thể đạt được các mục tiêu trên thầy gửi các em một số bài tập để luyện tập

Bài luyện tập số 1: Lý thuyết về anken tải tài liệu

Bài luyện tập số 2: Lý thuyết về ankin tải tài liệu

Bài luyện tập số 3: Bài tập xác định công thức phân tử hidrocabon tải tài liệu

Bài luyện tập số 4: Bài tập hidrocacbon ở dạng khí tải tài liệu

 

 

Bài liên quan

Chuyên đề về hidrocacbon thơm

Hidrocacbon thơm là một trong 3 loại hidrocacbon được nghiên cứu trong chương trình hóa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *