Home / CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC

Chuyên đề về hidrocacbon thơm

Chuyên đề về hidrocacbon thơm

Hidrocacbon thơm là một trong 3 loại hidrocacbon được nghiên cứu trong chương trình hóa THPT. Dung lượng thi về hidrocacbon không chiếm nhiều trong các câu bài tập nhưng lại là tiền đề quan trong cho các hợp chất có nhóm chức sau nay do đó qua chuyên đề …

Chuyện đề hidrocacbon không no

Chuyện đề hidrocacbon không no

Hidrocacbon không no gồm 3 dãy đồng đẳng: Anken, Ankađien và ankin. Đây là một trong những phần lý thuyết về hóa hữu cơ tương đối quan trong Qua các bài giảng học sinh cần đạt được các mục tiêu sau 1.Kiến thức: –Trình bày được các khái niệm: công …

Chuyên đề hóa học: Nhôm và các hợp chất của nhôm

Chuyên đề hóa học: Nhôm và các hợp chất của nhôm

Trong chương trình luyện thi đại học thì phần Nhôm, các hợp chất của nhôm, các hợp chất có tính lưỡng tính chiếm một phần không nhỏ trong đề thi Qua chuyên đề này các em cần đạt được các mục tiêu sau 1.Kiến thức: -Trình bày được trạng thái …

Chuyên đề luyện thi: Đại cương về kim loại

Chuyên đề luyện thi: Đại cương về kim loại

Chuyên đề đại cương về kim loại là chuyên đề nâng cao của phần vô cơ với các kiến thức liên quan nhiều đến điện hóa học. Đây cũng là một trong những chuyên đề quan trong của quá trình luyện thi đại học. Qua chuyên đề các em cần …

Chuyên đề Cacbon và các hợp chất của Cacbon

Chuyên đề Cacbon và các hợp chất của Cacbon

Chuyên để Cacbon là một trong những chuyên đề tương đối quan trọng. Học sinh cần nắm được kiến thức về cacbon để chuẩn bị bước sang phần hóa hữu cơ. Qua chuyên đề cacbon học sinh cần nắm được 1.Kiến thức: Trình bày được về +Các dạng thù hình …

Chuyên đề về Halogen và các hợp chất

Chuyên đề về Halogen và các hợp chất

Chuyên đề halogen là chuyên đề lí thuyết về các nguyên tô phi kim điển hình. Học xong chuyên đề học sinh cần đạt các mục tiêu sau Kiến thức:  -Trình bày được tính chất của các halogen Các halogen rất độc, trạng thái của các halogen, độ tan của …