Home / CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC

Chuyên đề Cacbonhidrat – Sacarit

Chuyên đề Cacbonhidrat – Sacarit

Chuyên đề Cacbonhidrat là một trong những chuyên đề được chú trọng nhiều trong phần lí thuyết của đề thi đại học Do đo khi học chuyên đề học sinh cần nắm rất chắc lí thuyết 1. Kiến thức: Nắm vững về cấu trúc của các đơn vị đường cơ …

Chuyên đề andehit-xeton

Chuyên đề andehit-xeton

Phần kiến thức về andehit-xeton là phần kiến thức tương đối quan trọng trong chương trình ôn luyện thi đại học Về dung lượng trong đề thi thì andehit xeton chiếm một lượng kiến thức tương đối khiêm tốn. Nhưng các em vẫn cần học nghiêm túc vì nó có …

Chuyên đề dẫn xuất halogen-ancol-ete-phenol

Chuyên đề dẫn xuất halogen-ancol-ete-phenol

Chuyên đề dẫn xuất halogen-ancol-ete-phenol là chuyên đề đầu tiên về nhóm chức. Học sinh cần nắm được các kiến thức căn bản để đi sâu hơn vào nghiên cứu các hợp chất chứa nhóm chức khác. Qua chuyên đề học sinh cần đạt được 1.Kiến thức: -Trình bày được …

Chuyên đề về hidrocacbon thơm

Chuyên đề về hidrocacbon thơm

Hidrocacbon thơm là một trong 3 loại hidrocacbon được nghiên cứu trong chương trình hóa THPT. Dung lượng thi về hidrocacbon không chiếm nhiều trong các câu bài tập nhưng lại là tiền đề quan trong cho các hợp chất có nhóm chức sau nay do đó qua chuyên đề …